Skip to content

Regulamin

Niniejszy dokument zawiera:
– Informacje ogólne
– Składanie zamówień
– Koszty transportu
– Płatności
– Odstąpienie od umowy

INFORMACJE OGÓLNE

Sklep wysyłkowy jest prowadzony przez firmę F.H.U. Alucar s.c. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Zakopiańskiej 163:

Firma Handlowo-Usługowa
Alucar s.c. M. Sarapuk, W. Konieczny
ul. Zakopiańska 163, 30-435 Kraków
NIP: 677-22-17-932, REGON: 356758965
tel. kontaktowy 12 636 44 07, 12 262 44 07
e-mail: sklep@alucar.pl
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

Rachunek bankowy nr: 87 1020 2892 0000 5502 0855 4141 prowadzony jest przez PKO BP.
Zamówienia można dokonać poprzez formularz, e-mail: sklep@alucar.krakow.pl lub telefonicznie (12) 636-44-07, (12) 262-44-07.
Wszystkie ceny zamieszczone na stronie internetowej www.alucar.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Wszystkie nowe towary są pełnowartościowe, posiadają wymagane certyfikaty oraz gwarancję.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienie musi zawierać wszelkie niezbędne dane Klienta, w tym także telefon kontaktowy. Wypełnienie formularza równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie tych danych w celach realizacji wysyłkowej sprzedaży produktów oraz do celów marketingowych firmy F.H.U. Alucar s.c. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do usunięcia ich z bazy danych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r). Dane osobowe przetwarzane przez firmę F.H.U. Alucar s.c. są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z cytowaną powyżej Ustawą.

Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku umieszczenia w formularzu danych niekompletnych, błędnych lub nieprawdziwych. Zamówienia mogą składać tylko osoby pełnoletnie.

Przed zakupem felg aluminiowych wskazany jest wcześniejszy kontakt w celu weryfikacji parametrów technicznych.

Ubezpieczony towar wysyłany jest w dni robocze od poniedziałku do piątku za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wysyłka następuje po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie lub po otrzymaniu informacji o płatności przy odbiorze (za pobraniem).

Zamówione produkty wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń należy sporządzić protokół reklamacyjny i jego kopię dostarczyć do firmy F.H.U. Alucar s.c.

KOSZTY TRANSPORTU

Jeżeli kwota do zapłaty za zakupione produkty nie przekracza 500 zł koszt dostawy wynosi:
• 25 zł przy przedpłacie (przelew na nasze konto)
• 30 zł przy pobraniu (płatności przy odbiorze u kuriera)

Przy zakupie towarów o wartości powyżej 500 zł transport jest darmowy.

PŁATNOŚCI

Klient ponosi opłatę w wysokości jak na zamówieniu plus ewentualne koszty transportu określone w niniejszym regulaminie. Opłatę wnosi się w formie przelewu na konto F.H.U. Alucar s.c. lub pobiera się w momencie dostawy.

OPIS PROCEDURY REKLAMACYJNEJ

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@alucar.krakow.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@alucar.krakow.pl
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy dostępnego jako załącznik na stronie http://alucar.pl/regulamin, bądź z podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres: FHU Alucar s.c. ul. Zakopiańska 163, 30-435 Kraków.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
FHU Alucar s.c.
ul. Zakopiańska 163,
30-435 Kraków

Ja …………………………………………………………………………………………………………
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego przedmiotu ………………………………………………………………………………………………………………
numer oferty ………………………………………………………………………………
Data zawarcia umowy to ……………………………………………………
Data odbioru ………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………………………………………
Data………………………………………………………………………………………………………

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

——— KONIEC OŚWIADCZENIA OD ODSTĄPENIU OD UMOWY ———

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Klient ma obowiązek dostarczenie zwracanego przedmiotu zakupu do sklepu na adres:

FHU Alucar s.c.
ul. Zakopiańska 163,
30-435 Kraków.

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Oferta firmy Alucar

Bagażniki samochodowe, uchwyty rowerowe, narciarskie i do sprzętu wodnego oraz autoboxy znanych i cenionych producentów THULE oraz CRUZ.
To także haki holownicze polskiej firmy Auto Hak i niemieckiej Westfalia.
Ofertę uzupełniamy fotelikami rowerowymi THULE YEPP.

logo_alucar

Bezpieczeństwo

Strona